Stormfloden 1872

Den 13. november 1872 blev Hels oversvømmet af en stormflod, hvor vandstanden i Noret steg, hvorved vandet blev ledt ind gennem åen op mod Hejls Landevej.
 
Byens beboere satte efterfølgende en vandstandsmåler i granit med påskriften ”Stormflod 1872”.
 
Minde om stormfloden 1872, Hejls
 
 
 
Stormfloden 12. – 13. november 1872.
Vurderede og registrerede vandstande under stormfloden (efter Colding, 1881)

Hovedvandopland     Lokalitet             Vandstand

Lillebælt/Jylland          Dyvig Havn, Als           350

Aarøsund                                                             350

Kolding                                                                 310

Aistrup Vig                    Kolding                          302

Dreiens Odde               Kolding                          255

 

 

 
 
 
Comments