Oplevelser‎ > ‎Lystfiskeri‎ > ‎

Å fiskeri

Tilløbene til Hejls Nor, Mindet, rummer gode fangstmuligheder.
 
Aller Å Sportsfiskerforening har fiskeret i den nedre del af Taps Å systemet.
 
Taps Å udløber i Hejls Nor og har tilløb syd, vest og nord for Christiansfeld.
 
Åen har en god havørredbestand, og naturen byder i øvrigt på Isfugle, som overvejende kan observeres i å-systemet.
 
Der blev tidligere foretaget omfattende udsætninger af ørreder, men takket være gode gydeområder i tilløbene og etablering af et omløb ved Aller Mølle er ørredbestanden nu helt selvreproducerende.
 
 
 
Aller Å Sportsfiskerforening har fiskeretten i åen, så du skal kontakte foreningen og opnå medlemskab, inden du må fiske i åen: Aller Å Sportsfiskerforening
 
Se projektet for å-forløbet her.
 
Comments