Regulering af Meng Bæk ved Hejls Nor

Kolding Kommune har ønsket at gennemføre en regulering af Meng Bæk med fjernelse af rørstyrt ved Mengvej, og det er nu gennemført. 

Projektet bestod i at etablere et 100 m langt stenforet vandløb umiddelbart nedstrøms rørudløbet ved Mengvej på matr. nr. 308, Stubbum, Aller.

Projektet har forbedret passageforholdene for fisk og smådyr i vandløbet og har medvirket til opfyldelse af vandløbets målsætning.

 

(Foto: Ole Futtrup)


Reguleringen af Meng Bæk kan ses lidt fra oven fra Fugleudkigstårnet i Meng, som står umiddelbart øst for bækken.


 

Comments