Genbrugsplads og affaldssortering

Du finder

affaldscontainere til husholdnings genbrugsaffald, papir,
glasemballage m.v.


på Havnen i Hejlsminde:
 
 
 

og genbrugsplads (kort og åbningstider)
Arlavej 7, 6070 Christiansfeld:

 

Vilkår og tømningstider for sommerhusrenovation
finder du her

Comments