Borgernes holdninger og idéer til lokalområdet

I forbindelse med fælle-spisningerne i Hejls og Hejlsminde har Lokalrådet spurgt om deltagernes holdninger til lokalområdet og bedt dem om at komme med idéer til forbedringer.

Det er der kommet følgende ud af:

I prioriteret rækkefølge har befolkningen tilkendegivet følgende:

1.    Hvad er særligt godt ved at bo i Hejls og Hejlsminde området:

 
      
      Flot natur - ro - lys og luft
            Det nære miljø - godt sammenhold – fællesskabet
            Tæt ved skov og strand
            Mange lokale initiativer/aktiviteter – ildsjæle
            Folk Kender hinanden
            Rigt foreningsliv

2.    Hvad er du stolt over – mener at der skal fremhæves:

            Naturområder
            Hejls Nor og stien
            Skov og strand
            Havnen - den gamle
            Udsigtspunkter (3) & Solnedgangspladsen
            Aktivt lokalsamfund

Selvom vi bor i et smørhul, har det ikke skortet på idéer, som her angives uprioriteret, da der var mange forskellige forslag:

3.    Forslag til forskønnelse og til at gøre området mere attraktivt: 
 
            Havnepromenade
            Fortov & pæne borde
            Sti om Mindet
            Cykelstier 
 
           Havneudvidelse og kystsikring
            Byskilt
            Hjemmeside
            Cykelruter   
            Vandreruter
           
            Bevare miljø små broer i Noret 

            Forbedrede busforbindelser - via Vonsild og K-H 
            Flere P-pladser -Forbud store køretøjer på havnen
  
            km begrænsning 
            Strandareal - bedre faciiteter - oprydning   
            Cafeer omkring Mindet    
           
Oprydning Havnevej/Gelænder bro
            Familievenligt spisested   
            Butikker og restauranter i Hejlsminde
            Opholdsplads anlægget i Hejls   
            Fortove i Hejls   
            Guidede vandreture og sejlture   
            Dagsarrangementer der kan trække folk/"Højskole" formiddag   
            Fælles legeplads i Hejls   
            Café eller Cafeteria Hejls   
            Hunde høm-høm - stativer og poser
            Genoprette fiskeplads og salg af fisk   
            Forsamlingshus skal fritages for økonomiLokalrådet har noteret sig de to første punkter, som retningsgivende for hvordan vi skal præsentere området.

Lokalrådet vil tilsvarende skæve til idéerne, og har mere eller mindre fat i de første 9 - 12 punkter, i det omfang det kan knyttes sammen med igangværende eller kommende projekter.

Og så er der jo både plads til det frie initiativ, private forretningsmuligheder, inspiration til vores mange foreninger m.v. om at gøre noget ved de mange andre gode Idéer.


Comments