Aktiviteter‎ > ‎Vandreture‎ > ‎

Naturvandring ad Banedæmningen

 
Hejls Nor/Mindet ligger ud til Lillebælt.
Man kan enten tage udgangspunkt i Hejlsminde, parkeringspladsen syd for Slusen, eller parkeringspladsen ved Havnen (endestation for rutebilen) med Hejls som mål, eller omvendt i Hejls og følge Banedæmningen til Hejlsminde.
 
Omkring slusen, såvel i havnebassinet som i Hejls Nor (Mindet), kan man i øvrigt indimellem se sæl, så det kan være en af de første observationer, man lige kan gøre sig, inden turen går videre.. 
 

 (Foto: Ole Futtrup)

Det smalle udløb ved Hejlsminde Havn bevirker, at vandet er relativt brakt, blandet op, som det er, med vand fra bæltet og de to vandløb, Aller Å og Kærmølle Å, som løber til Noret fra vest.
Noret og bugten er meget lavvandede, og når vind og tidevand former kræfterne, kan der være store sand og muddervader - især vest for havnen.
 

Noret i Hejlsminde har status af vildtreservat, som også omfatter en del af Hejlsminde bugten 500 m øst for Slusen.
Noret har stor værdi for mange stand og trækfugle og derfor har Skov- og Naturstyrelsen ønsket at bevare det som Vildtreservat.
 
Først kommer vadefuglene som f.eks. viber, hjejle, og derefter kommer svømmeænderne og senere dykænderne.
 
Om vinteren kan man opleve både bjergænder, gråænder, hvinænder, pibeænder, troldænder, grågæs og knopsvaner. I mindre flokke træffes også sangsvane, hjejle, ryler, og flere andearter inklusiv stor skallesluger.

Fra Solnedsgangspladsen i Hejlsminde nord for slusen, og parkeringspladsen syd for slusen, er der udsigt til den syd/østlige tilsanding af noret, hvor mange fugle har standplads.

På nordsiden af noret kan man gå på en natursti, Banedæmningen, som følger et tidligere Sydbane spor fra havnen til Hejls Kirke. I denne ende af Banedæmningen vil Gøgen ofte følge en på vej, med sin karakteristiske kukken.
 
  (Foto: Ole Futtrup)

Ud af Banedæmningen støder man på et par små søer, hvor vandet også er let brakt. Søerne med omliggende eng og rørskov kan fint overskues fra naturstien, og har skiftende besøg af Blishøns, Lappedykkere og andefugle.
 
Uploaded by SonyPMB
 (Foto: Ole Futtrup)

Her kan man også observere drossler, ravn, musvåge, tårnfalk, sort- og gråkrage. Måske mulighed for havørn eller vandrefalk specielt i bunden af noret. Rørhøgen har ynglet her i mange år.
 
Se Lokalitetsbeskrivelsen på Danmarks Fugle og Natur og Bert Wiklund's billedserie, samt hvilke fugle du kan være heldig at observere undervejs på vandringen ad Banedæmningen.
 
Naturreservatet har i dag en modenhed, som gør det til et egnet sted for havørne at yngle, og ørnene er begyndt at søge til området for at jage fisk i noret, som er yngleplads for såvel havørred som hornfisk.
Med jævne mellemrum kommer ørnene forbi, og det er derfor ikke længere usædvanligt at opleve ørnenes jagt i noret og i Hejlsminde Bugt.
 
For enden af stien finder du Hejls Kirke og Hejls By.
 
Prædikestol fra år 1560
(Foto: Ole Futtrup)

Kort over turen (den sorte linje langs Hejls Nor, så du kan finde hjem igen, uanset om du tager det ene eller det andet udgangspunkt. :) )

 


På sydsiden af Hejls Nor på Mengvej, ved Meng, kan man se et solidt, to-etages fugle observationstårn, med god udsigt til en af de mange standpladser på sydsiden af Hejls Nor og generelt til fugleobservationer og til landskabet, set fra Syd.


(Foto: Ole Futtrup)

Læs mere om naturvandringer langs Noret ved at klikke her.
 
Comments